Samouczki

Poznaj program Medigrafik

Przygotowaliśmy materiały, które pomogą Ci się zapoznać z programem Medigrafik. Jego możliwościami, sposobem działania oraz interfejsem.

Instalacja i konfiguracja

   

Instalacja i uruchomienie

Zobacz jak pobrać, zainstalować i przeprowadzić pierwsze uruchomienie Medigrafik

Podstawowa konfiguracja

Zobacz jak przeprowadzić podstawową konfigurację Medigrafik

Podstawowe informacje

   

Etapy

Proces tworzenia grafiku podzielony został na 3 etapy.

1

Etap 1: Definicja próśb

Pierwszym krokiem jest definicja próśb, wymagań i ograniczeń. Są to wytyczne dla naszej autorskiej, specjalistycznej usługi układania grafików. Definicja zawiera wymagania co do dobowej obsady, ilość pracowników, rodzaj zawartej umowy, informacje o możliwych zmianach, urlopy, prośby pracowników oraz inne. Gotową definicję można przesłać do usługi układania grafików. Samouczki dotyczące Etapu 1 znajdziesz TUTAJ

2

Etap 2: Generowanie grafiku

Monitorowanie usługi układającej grafiki. Po ułożeniu grafiku, rozwiązania zostaną odesłąne i zaprezentowane tutaj. Zarządzanie rozwiązaniami i pobieranie ich do dalszej obróbki. Samouczki dotyczące Etapu 2 znajdziesz TUTAJ

3

Etap 3: Edycja grafiku

Ułożony grafik trzeba uzupełnić. Doprecyzować rodzaj dyżuru (na przykład wariant dyżuru krótkiego). Można także dokonywać zmian, poprawek. Gotowy grafik należy zaakceptować. Zaakceptowany grafik staje się dostepny dla pracowników poprzez aplikację mobilną. Edytor etapu 3 zawiera automatyczne sprawdzenia, pozwalające zachować ograniczenia kodeksu pracy oraz inne. Samouczki Etapu 3 znajdziesz TUTAJ

Skrócone opisy

   

Etap 1: Definicja próśb

W pierwszym etapie określasz wymagania, jakie musi spełnić usługa układania grafików. Wymagania zawierają dobowe wymagania obsady, urlopy pracowników oraz typu dyżuru o jaki  poprosił pracownik na dany dzień. Definicja próśb jest sprawdzana na bieżąco, a stan sprawdzenia prezentowany obok przyćisku Sprawdź. Gotową definicję próśb prześlij do usługi układania grafików przyciskiem Generuj. Samouczki dotyczące Etapu 1 znajdziesz TUTAJ

Kwadraciki próśb i urlopów

Dni pracujące - białe; soboty - szare; niedziele - różowe. Święta są wyróżnione kolorem łososiowym. Tekst w kratce oznacza wypełnioną prośbę. Kliknij przycisk Legenda by zobaczyć rozwinięcia skrótów. W prawym górnym rogu prośba zgłoszona przez pracownika.

Edytor próśb i urlopów

Kliknij lewym przyciskiem myszy ma dowolny kwadracik, by otworzyć edytor próśb i urlopów. Kliknij w odpowiedni kwadracik, by wprowadzić prośbę lub urlop. Kliknij w pusty kwadracik, by skasować prośbę lub urlop. Wyjedź myszką poza edytor, by zamknąć bez wprowadzania zmiany.

Prośba pracownika

Kwadracik próśb i urlopów. Pracownik zgłosił prośbę. By zaakceptować prośbę, kliknij na kwadraciku prawym przyciskiem myszy. By wprowadzić inną, kliknij lewym przyciskiem myszy. Kliknij przycisk Odśwież by pobrać aktualne prośby pracowników. Możesz także pozostawić kratkę pustą, usługa układania grafików wypełni kwadracik dyżurem kierując się własnym uznaniem

Dobowe wymagania obsady

Wymagania co do obsady dyżurów w danym dniu prezentowane w sposób Typ dyżuru: Minimalna obsada - maksymalna obsada. D - dyżury dzienne, N - dyżury nocne, K - dyżuty krótkie. Kliknij lewym przyciskiem myszy by zmienić wymagania na dany dzień.

Etap 2: Generowanie grafiku

Tu możesz monitorować poszukiwania grafików na podstawie Twojej definicji próśb i urlopów. Możesz także rozpocząć tworzenie grafiku całkowicie samodzielnie używając odnośnika na dole okna.
Samouczki dotyczące Etapu 2 znajdziesz TUTAJ

Automatyczne układanie

Aplikacja automatycznie co 30 sekund sprawdza stan usługi układania grafików i automatycznie pobiera nowe rozwiązania (jeżeli są). Można przyśpieszyć tą akcję używając przycisku Sprawdź. Jeżeli usługa aktualnie układa Twój grafik a Ty stwierdzisz błędy lub pomyłki w definicji próśb, możesz przerwać układanie grafiku za pomocą przycisku Przerwij

Aktualny status usługi układania grafiku

Tu prezentowany jest aktualny status usługi układania grafiku wraz z jego opisem

Status rozwiązania

Rozwiązanie otrzymuje jeden z kilku statusów. Nowe oznacza grafik odesłany przez usługę układania grafików. W tym grafiku nie zostały wprowadzone żadne zmiany. W edycji oznacza grafik, w którym zostały wprowadzone ręczne zmiany. Zaakceptowany oznacza grafik ostateczny, który zostanie przekazany pracownikom.

Akcje

Za pomocą tych odnośników możesz wykonać pewne akcje na grafikach. Możesz zmienić nazwę rozwiązania (grafiku), możesz grfaik usunąć oraz pobrać grafik do edycji (do etapu 3 - Edycja grafiku)

Etap 3: Edycja grafiku

Tutaj możesz stworzyć grafik całkowicie samodzielnie lub przeglądać, poprawiać i dopracować grafiki stworzone przez usługę układania grafików.
Samouczki dotyczące Etapu 3 znajdziesz TUTAJ

Zamiana dyżurów

Klikając prawym przyciskiem myszy, zaznaczasz kwadracik. Następnie przesuń kursorem myszy nad inny kwadracik i ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy, by zamienić dyżury w obu kwadracikach

Czas pracy

Prezentowane są wartości czasu pracy wynikające z umowy (CU) oraz czas pracy wynikający z przydziału dyżurów (CP). CP wyświetlane na czerwono oznacza różnice pomiędzy czasem pracy wynikającym z umowy a przydzielonym

Tryb edycji

Wybierz pomiędzy przydziałem typu dyżuru (D/N) a konkretnym dyżurem (długość, godziny rozpoczęcia/zakończenia) Aktywny tryb jest podświetlony na niebiesko. Po kliknięciu na kwadracik dyżuru, zgodnie z trybem wyświetli się odpowiedni edytor.

Sprawdzanie poprawności i akceptacja

Medigrafik na bieżąco sprawdza poprawność grafiku pod kątem wymagań obsady i prawa pracy. Możesz wyłączyć ten automat używając przełącznika Sprawdzaj automatycznie. W każdej chwili możesz wymusić sprawdzenie grafiku za pomocą przycisku Sprawdź. Gotowy grafik akceptujesz przyciskiem Akceptuj. Taki grafik zostanie udostępniony pracownikom za pomocą aplikacji mobilnej.

Kontakt

   

Brak odpowiedzi na Twoje pytanie?

Prześlij je do nas. Postaramy się szybko i rzeczowo odpowiedzieć na Twoje pytanie

© 2019 INFRA S.A. - wszelkie prawa zastrzeżone