ETAP 1
Samouczki

Zdefiniuj wymagania, prośby i ograniczenia grafiku

Etap 1 to definicja wytycznych, na podstawie których nasza autorska, specjalistyczna usługa układania grafiku stworzy grafik.
Od tego jak dobrze będzie zdefiniowana, zależy jak dobry
będzie ułożony grafik. Błędna lub zbyt restrykcyjna definicja próśb, wymagań i ograniczeń może doprowadzić do grafiku słabej jakości lub nawet do braku możliwości ułożenia grafiku.

Elementy okna

   

Pasek przycisków

Dowiedz się jakie akcje kryją się pod przyciskami dostępnymi w Etapie 1

1

Legenda

Otwiera z lewej strony ekranu panel z wyjaśnieniem skrótów używanych do definicji próśb

2

Cofnij

Umożliwia cofnięcie ostatnich zmian. Zmiana danych grafiku, wymagań obsady lub parametrów stanowiska, usuwa historię zmian.

3

Odśwież

Pobiera aktualne prośby przekazane przez pracowników i nanosi je na siatkę. Przydatne przy długotrwałej pracy nad grafikiem.

4

Sprawdź

Definicja próśb, wymagań i ograniczeń sprawdzana jest na bieżąco. Tym przyciskiem możesz wywołać sprawdzenie na żądanie. Moduł sprawdzania wyjaśniony jest dokładnie na samouczku wideo poniżej

5

Stan definicji

W przypadku znaleznienia błędów, w tym miejscu dostaniesz informację o błędach. Moduł sprawdzania wyjaśniony jest dokładnie na samouczku wideo poniżej

6

Generuj

Gotową definicję próśb, wymagań i ograniczeń prześlij do specjalistycznej usługi układania grafików. Na jej podstawie zostanie ułożony grafik.

7

Drukuj

Umożliwia wydrukowanie definicji próśb, wymagań i ograniczeń

Elementy siatki

W pierwszym etapie określasz wymagania, jakie musi spełnić usługa układania grafików. Wymagania zawierają dobowe wymagania obsady, urlopy pracowników oraz typu dyżuru o jaki  poprosił pracownik na dany dzień. Definicja próśb jest sprawdzana na bieżąco, a stan sprawdzenia prezentowany obok przyćisku Sprawdź. Gotową definicję próśb prześlij do usługi układania grafików przyciskiem Generuj. Elementy siatki wyjaśnione są dokładnie na samouczku wideo, poniżej.

Kwadraciki próśb i urlopów

Dni pracujące - białe; soboty - szare; niedziele - różowe. Święta są wyróżnione kolorem łososiowym. Tekst w kratce oznacza wypełnioną prośbę. Kliknij przycisk Legenda by zobaczyć rozwinięcia skrótów. W prawym górnym rogu prośba zgłoszona przez pracownika.

Edytor próśb i urlopów

Kliknij lewym przyciskiem myszy ma dowolny kwadracik, by otworzyć edytor próśb i urlopów. Kliknij w odpowiedni kwadracik, by wprowadzić prośbę lub urlop. Kliknij w pusty kwadracik, by skasować prośbę lub urlop. Wyjedź myszką poza edytor, by zamknąć bez wprowadzania zmiany.

Prośba pracownika

Kwadracik próśb i urlopów. Pracownik zgłosił prośbę. By zaakceptować prośbę, kliknij na kwadraciku prawym przyciskiem myszy. By wprowadzić inną, kliknij lewym przyciskiem myszy. Kliknij przycisk Odśwież by pobrać aktualne prośby pracowników. Możesz także pozostawić kratkę pustą, usługa układania grafików wypełni kwadracik dyżurem kierując się własnym uznaniem

Dobowe wymagania obsady

Wymagania co do obsady dyżurów w danym dniu prezentowane w sposób Typ dyżuru: Minimalna obsada - maksymalna obsada. D - dyżury dzienne, N - dyżury nocne, K - dyżuty krótkie. Kliknij lewym przyciskiem myszy by zmienić wymagania na dany dzień.

Samouczki Wideo

   

Elementy siatki

Dowiedz się z czego składa się siatka definiowania wymagań, ograniczeń i próśb. Poznaj sposoby edycji i interakcji

Automatyczne sprawdzanie

Dowiedz się jak działa moduł automatycznego sprawdzania poprawności definicji próśb, wymagań i ograniczeń

© 2019 INFRA S.A. - wszelkie prawa zastrzeżone