ETAP 3
Samouczki

Edycja i akceptacja grafiku

Etap 3 dopracowanie ułożonego grafiku. To także zmiany w grafiku. Etap 3 wyposażony jest w zaawansowany edytor, który na bieżąco będzie sprawdzał poprawność grafiku. To także moduł sugestii, potrafiący zidentyfikować możliwości poprawy grafiku, potrafiący wspomóc przy samodzielnym wprowadzaniu zmian do grafiku.

Elementy okna

   

Pasek przycisków

Dowiedz się jakie akcje kryją się pod przyciskami dostępnymi w Etapie 3.
Część 1 z 3

1

Sugestie

Otwiera z lewej strony ekranu panel sugestii oraz przestawia edytor w tryb sugestii. W tym trybie dostępne są automatyczne mechanizmy poprawiania grafiku i pomoc przy nanoszeniu zmian. Mechanizm sugestii wyjaśniony jest dokładnie w samouczku wideo poniżej

2

Cofnij

Umożliwia cofnięcie ostatnich zmian. Zmiana danych grafiku, wymagań obsady lub parametrów stanowiska, usuwa historię zmian.

3

Odśwież

Pobiera aktualne prośby przekazane przez pracowników i nanosi je na siatkę. Przydatne przy długotrwałej pracy nad grafikiem.

4

Blokada edycji

Zablokuj mechanizmy edycyjne by móc przeglądać grafik bez obawy o przypadkowe zmiany w grafiku

5

Zaznaczenie

W tym miejscu prezentowana jest zaznaczona komórka grafiku (jeżeli jest zaznaczona). Zaznaczenie używane jest przy zamianie komórek grafiku

Pasek przycisków

Dowiedz się jakie akcje kryją się pod przyciskami dostępnymi w Etapie 3.
Część 2 z 3

1

Tryb edycji "Typ zmiany"

Przestawia edytor na wybór typu zmiany (dzień/noc/krótki)

2

Tryb edycji "Rodzaj zmiany"

Przestawia edytor na wybór rodzaju zmiany w obrębie typu - długość zmiany, godziny rozpoczęcia, zakończenia (na przykład krótki 7:45 lub krótki 7:30)

3

Sprawdzanie automatyczne

Możesz wyłączyć sprawdzanie automatyczne. Pomocne zwłaszcza przy ręcznym tworzeniu grafiku, by zablokować zaznaczanie całego grafiku jako błędnego

4

Sprawdź

Grafik sprawdzany jest na bieżąco. Tym przyciskiem możesz wywołać sprawdzenie na żądanie. Moduł sprawdzania wyjaśniony jest dokładnie na samouczku wideo poniżej

Pasek przycisków

Dowiedz się jakie akcje kryją się pod przyciskami dostępnymi w Etapie 3.
Część 3 z 3

1

Drukuj

Umożliwia drukowanie grafiku w różnych wariantach

2

Akceptuj

Akceptacja ułożonego grafiku. Zaakceptowany grafik jest udostępniany pracownikom za pomocą aplikacji mobilnej.

Etap 3: Edycja grafiku

Tutaj możesz stworzyć grafik całkowicie samodzielnie lub przeglądać, poprawiać i dopracować grafiki stworzone przez usługę układania grafików.

Zamiana dyżurów

Klikając prawym przyciskiem myszy, zaznaczasz kwadracik. Następnie przesuń kursorem myszy nad inny kwadracik i ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy, by zamienić dyżury w obu kwadracikach

Czas pracy

Prezentowane są wartości czasu pracy wynikające z umowy (CU) oraz czas pracy wynikający z przydziału dyżurów (CP). CP wyświetlane na czerwono oznacza różnice pomiędzy czasem pracy wynikającym z umowy a przydzielonym

Tryb edycji

Wybierz pomiędzy przydziałem typu dyżuru (D/N) a konkretnym dyżurem (długość, godziny rozpoczęcia/zakończenia) Aktywny tryb jest podświetlony na niebiesko. Po kliknięciu na kwadracik dyżuru, zgodnie z trybem wyświetli się odpowiedni edytor.

Sprawdzanie poprawności i akceptacja

Medigrafik na bieżąco sprawdza poprawność grafiku pod kątem wymagań obsady i prawa pracy. Możesz wyłączyć ten automat używając przełącznika Sprawdzaj automatycznie. W każdej chwili możesz wymusić sprawdzenie grafiku za pomocą przycisku Sprawdź. Gotowy grafik akceptujesz przyciskiem Akceptuj. Taki grafik zostanie udostępniony pracownikom za pomocą aplikacji mobilnej.

Samouczki wideo

   

Elementy siatki

Dowiedz się z czego składa się siatka edycji grafiku oraz na czym polegają różne tryby pracy

Automatyczne sprawdzanie

Dowiedz się jak działa moduł automatycznego sprawdzania poprawności definicji próśb, wymagań i ograniczeń

Mechanizm Sugestii

Zaprezentujemy sposób działania mechanizmu sugestii oraz w jaki sposób może on Ci pomóc w codziennej pracy.

© 2019 INFRA S.A. - wszelkie prawa zastrzeżone