Tak powstał Medigrafik

Członkami naszych rodzin, są osoby pracujące w branży medycznej. Pomysł na Medigrafik powstał w naszych głowach by poprawić jakość ich pracy.
Tworząc Medigrafik, tworzyliśmy go z największą starannością, bo tworzyliśmy go dla naszych rodzin. Tworzyliśmy go dla siebie. Przedstawiamy pełną historię powstania narzędzia Medigrafik.

Rok 2016. Pomysł

Pomysł na system wspomagający tworzenie harmonogramów pracy dla branży medycznej powstał w roku 2016. W naszych rodzinach są osoby pracujące w szpitalach i innych jednostkach medycznych, o problemie grafików i ich układania wiedzieliśmy więc z pierwszej ręki. Pomysł powoli przeradzał się w wizję. Pod koniec roku 2016 pomysł został poddany konsultacjom. W grudniu 2016 roku została podjęta decyzja, by pomysł zrealizować.

01.2017 Prace koncepcyjne

Rozpoczęło się poszukiwanie informacji na temat problemu. Szybko okazało się, że standardowe rozwiązania nie są zdolne do automatycznego układania grafików, przy zachowaniu wszystkich wymagań i uwarunkowań branży medycznej. Rozpoczęły się prace koncepcyjne mające na celu opracowanie całkowicie nowego rozwiązania, opartego o podstawy naukowe, uwzględniającego wszystkie specyficzne uwarunkowania branży medycznej. Nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami z zakresu algorytmiki i harmonogramowania czasu pracy. Zaprosiliśmy do współpracy personel medyczny z kilku jednostek

08.2017 Wniosek do NCBR

Złożyliśmy wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu ze środków UE. Wiązało się to z poddaniem projektu weryfikacji przez kadrę naukową NCBR. Weryfikacja obejmowała podstawy koncepcyjne i naukowe projektu oraz kwalifikacje i kompletność zespołu który miał zrealizować projekt.

01.2018

Projekt przeszedł pozytywnie proces weryfikacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i rozpoczęła się realizacja projektu

05.2018

Zakończenie pierwszego etapu realizacji projektu. Powstały analizy systemów harmonogramowania oraz opracowanie matematycznych modeli ograniczeń. Zdefiniowano wytyczne dla wyboru systemu harmonogramowania oraz przygotowano zestawy danych testowych.
Na tym etapie większość prac była wykonywana przez świat nauki. Nie wiedzieliśmy jeszcze, czy rozwiązanie problemu jest możliwe, czy nie. Mieliśmy dokładnie opracowane pytania, zaczynaliśmy szukać odpowiedzi.

09.2018

Zakończenie drugiego etapu realizacji projektu. Przeprowadzono analizy porównawcze systemów harmonogramowania i wybrano najlepiej spełniający wymagania, zdolny do realizacji opracowanych modeli matematycznych ograniczeń.
Na tym etapie wiedzieliśmy już, że rozwiązanie jest możliwe. Analizy pozwoliły wybrać system harmonogramowania zdolny do rozwiązania postawionego problemu. Udało się także przełożyć matematyczne modele opracowane w poprzednim etapie, na wytyczne dla systemu harmonogramowania. Pierwsze testy zostały przyjęte przez współpracujący z nami personel medyczny z entuzjazmem.

11.2018

Zakończenie projektu. Udało się osiągnąć wszystkie cele. Grafiki ukłądane przez nasz system w sposób automatyczny były bardzo wysoko oceniane przez współpracujący z nami personel medyczny.
Skoro mamy już oprogramowany sposób (algorytm) tworzenia grafików, przed nami pozostały już tylko dwa zadania mniej specjalistyczne, mniej naukowe, niemniej ważne:
- stworzenie aplikacji dla użytkownika
- przygotowanie serwerów i pozostałej infrastruktury. 

04.2019

Kadra naukowa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozytywnie zweryfikowała projekt. Podczas weryfikacji brane były pod uwagę raporty z prac wykonanych i osiągniętych wyników. Każdy etap kończył się przesłaniem raportu przez część naukową zespołu, część informatyczną zespołu oraz współpracujący personel medyczny. Oznaczało to, że opinia personelu medycznego miała taką samą moc jak każdego innego członka zespołu.

10.2019

Zakończenie prac nad aplikacją oraz częścią serwerową systemu Medigrafik. Uruchomienie tej strony.

01.11.2019

Oficjalny START Medigrafik

Kręgosłup naszego zespołu

Przedstawiamy najważniejsze osoby zaangażowane w realizację projektu

© 2019 INFRA S.A. - wszelkie prawa zastrzeżone