Grafik pracy personelu medycznego a jakość leczenia

Świat nauki wyodrębnił problem harmonogramowania czasu pracy personelu medycznego ze względu na jego poziom skomplikowania i bezpośredni wpływ jaki ma na jakość leczenia

Podkreślić należy wpływ, jaki na proces leczenia i jego wyniki ma prawidłowe obsadzenie oddziałów szpitalnych i innych jednostek medycznych, personelem medycznym z uwzględnieniem wszystkich, nie tylko wymaganych przez prawo i normy ograniczeń i wymogów. Wpływ ten jest podkreślany w literaturze naukowej i branżowej, np.: 

• Aiken, Linda H., et al. "Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study." The Lancet 383.9931 (2014): 1824-1830.

• West, Michael A., et al. "Reducing patient mortality in hospitals: the role of human resource management." Journal of Organizational Behavior 27.7 (2006): 983-1002.

• Needleman, Jack, et al. "Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals." New England Journal of Medicine 346.22 (2002): 1715-1722.

• Purcell, Stacey R., Mary Kutash, and Sarah Cobb. "The relationship between nurses' stress and nurse staffing factors in a hospital setting." Journal of Nursing Management 19.6 (2011): 714-720.

Wpływ prawidłowej obsady oddziałów szpitalnych i innych jednostek medycznych personelem medycznym przekłada się bezpośrednio na samopoczucie pacjentów, ich postrzeganie pobytu w szpitalu i nastawienie do leczenia. Ma to bezpośredni wpływ na wynik leczenia i dlatego kluczowe jest wyposażenie branży medycznej w narzędzie umożliwiające prawidłową obsadę i dobór personelu medycznego. 

Uwzględniając naukowe podstawy problemu, eksperci z dziedziny informatyki, harmonogramowania i algorytmiki, przy aktywnej współpracy personelu medycznego na codzień zajmującego się problemem układania grafików, stworzyli rozwiązanie, które przełożyliśmy na narzędzie - Medigrafik

© 2019 INFRA S.A. - wszelkie prawa zastrzeżone