Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zakres przetwarzania i przechowywania danych zebranych podczas odwiedzin strony internetowej medigrafik.pl. INFRA S.A. z siedzibą w Opolu („Operator”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis w domenie medigrafik.pl oraz korzystających z Aplikacji Medigrafik, Poniżej zawarte zostały informacje o sposobie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o użytkownikach oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Dane są chronione przed dostępem osób trzecic. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: INFRA S.A z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 35, 45-315 Opole

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu medigrafik.pl, w szczególności w ramach komunikacji z użytkownikami za uprzednim uzyskaniem od nich zgody.

Dane automatycznie zapisywane (dane nieosobowe)

Podczas odwiedzin strony internetowych medigrafik.pl następuje w sposób automatyczny zapis ogólnych danych nieosobowych (rodzaju przeglądarki internetowej, liczby wizyt, średniego czasu poświęconego na przeglądanie strony, odwiedzonych podstron). Zbieranie powyższych informacji ma na celu polepszenie zawartości i funkcjonalności strony. Powyższe dane nie są przetwarzane i nie są udostępniane stronom trzecim.

Pliki Cookie

Regulaminy dotyczący plików Cookie został określony w oddzielnym dokumencie i jest dostępny pod TUTAJ.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne umożliwiające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Operatora dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona transmisji

Wszystkie dane przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

© 2019 INFRA S.A. - wszelkie prawa zastrzeżone